W naszej szkole wychowawcy pracują w oparciu o stosowanie narzędzi tutoringowych wspierających rozwój ucznia.

Tutoring

Tutoring jest formą edukacji spersonalizowanej, w której bardzo ważnym elementem jest długotrwały proces rozwoju ucznia, w którym towarzyszy mu tutor. Tutoring wywodzi się ze świata akademickiego (wzorami są Oxford i Cambridge), gdzie jest metodą pracy profesora ze studentem  której celem jest wspomaganie studenta w rozwoju.

Tutoring jest procesem, w którym budujemy relacje z uczniem, kiedy spotykają się osoby a nie role (nauczyciel-uczeń). Towarzyszymy uczniowi w wyznaczaniu obszaru do pracy, stawianiu samodzielnych kroków, aby mógł się rozwinąć, działać w wybranym kierunku. Dajemy czas na refleksję i przestrzeń do rozważenia i sprawdzenia różnych opcji.

W naszej szkole

W naszej szkole stworzyliśmy przestrzeń do dialogu podopiecznego i wychowawcy. Przestrzeń, w której uczeń ma czas, uwagę i możliwość wysłuchania.

Spotkania czy też inne formy kontaktu indywidualnego z wychowawcą są poświęcone rozmowie o tym, jakie potrzeby ma uczeń, w jakich obszarach potrzebuje wsparcia, jakie rozwiązania może rozważyć, co udało mu się już osiągnąć, na jakim jest etapie i wytyczaniu szlaku kolejnych poszukiwań.

To wsparcie w rozwoju dostępne dla każdego ucznia. Nie jest to tylko praca z uczniem zdolnym albo wsparcie dla wybranych.

Wychowawca, działając w oparciu o metodę tutoringu , pracuje z uczniem indywidualnie, nie na tle klasy czy grupy. Jest wtedy miejsce i czas na uważność i wsłuchanie się w głos podopiecznego. Poznanie drugiej osoby wymaga budowania więzi, relacji opartej na zaufaniu, poczuciu godności i wzajemnym szacunku. Takie są warunki niezbędne do wspomagania rozwoju ucznia poprzez tutoring.

 

Tematy spotkań

Rozmowy tutoringowe dotyczą tematów i kwestii istotnych dla młodych ludzi. W trakcie spotkań często rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, byciu sobą, planowaniu czasu, równowadze między szkołą a czasem wolnym. Często pracujemy nad znalezieniem motywacji do nauki.  Podczas spotkań wychowawca i podopieczny omawiają realizację celów.  Tematyka spotkań jest zależna od potrzeb ucznia: wspomaganie nauczania, relacje rówieśnicze, pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych podopiecznego, plan na:  przyszłość, edukację, karierę.

Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby uczeń mógł porozmawiać nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłość.

 

O sposobie działania i narzędziach

Tutor (łac. opiekun) próbuje zaktywizować podopiecznego do samodzielnego myślenia. Głównie poprzez zadawanie właściwych pytań i inspirującą do myślenia rozmowę z nim. Pamiętacie jakieś pytanie, które ktoś Wam zadał i w Was zostało? Pytania mają olbrzymią moc. Dobrze zadane pytanie skłaniające do refleksji, powodujące, że się na chwilę zatrzymujemy, jest jednym z podstawowych narzędzi tutoringowych. Ogromny potencjał tkwi też w pracy z obrazem i metaforą.  Wykorzystywane są również takie narzędzia, jak: SMART, GROW, pytania kartezjańskie, pytania sokratejskie, siatka celów, koło życia, mapa marzeń, tabela wartości, Matryca Eisenhowera czy wszelkie ćwiczenia związane z poznaniem się i budowaniem relacji, a także odkrywaniem talentów i mocnych stron.

 

Talenty i mocne strony

Ważnym aspektem w tutoringu jest odkrywanie talentów i mocnych stron podopiecznego. Odkrywanie siebie to bardzo ważny element, który buduje naszą wewnętrzną siłę. Ukierunkowuje nas, gdyż nasze talenty są drogowskazem. Dzięki znajomości naszych talentów dbamy o swój dobrostan, dodaje nam to pewności siebie i wzmacnia nasze poczucie sprawczości.

Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby, to obszar jej najsilniejszych stron, dlatego też znajomość talentów jest podstawą i ważnym działaniem zanim uczniowie zaczną określać swoje cele. Uczeń pracujący  na mocnych stronach ma większą motywację do pracy, odnosi więcej sukcesów, a także przy okazji niweluje swoje deficyty.

Aby osiągać swoje cele potrzebujemy nieustannej motywacji wewnętrznej. Znajomość swoich talentów pomaga ją budować. Ważne jest też to, żeby motywował nas sam proces rozwoju, dojścia do celu, nie sam wynik. Czego się dowiedziałem o sobie? Co odkryłem podczas mojej drogi do celu? W sytuacji, kiedy natrafiam na przeszkodę, problem, na spadek motywacji, talenty pomogą mi pójść dalej, ponieważ kolejne moje kroki będą oparte o te czynności, które dobrze wykonuję i przynoszą mi radość, moja motywacja do działania wzrośnie. Siłę do działania, osiągania celów czerpiemy ze swoich talentów.

 

Co zyskuje uczeń?

Uczeń staje się bardziej samodzielny, proaktywny. Uczy się poszukiwania różnych dróg prowadzących do rozwiązania. Nie otrzymuje oceny swoich działań, ale przestrzeń do refleksji, informacji zwrotnej, wyciągnięcia wniosków. Ma okazję poznać siebie: swoje mocne, strony, talenty oraz zebrać zasoby do osiągnięcia postawionego celu.

 Obecność osoby dorosłej, do której można podejść z każdym problemem, otwartej, godnej zaufania i chętnej do udzielenia wsparcia. Wychowawca pracujący w oparciu o metodę tutoringu koncentruje się na uczniu, a to pozwala uwierzyć we własne siły i buduje poczucie wartości. 

 

Podsumowanie

Praca wychowawcy w oparciu o metodę tutoringu została wprowadzona  w naszej placówce dwa lata temu. Na bieżąco obserwujemy efekty tej pracy, mając otwartość i  gotowość na dalszy rozwój.. Jednak już teraz widzimy pozytywne wyniki: budowanie relacji wychowawca-uczeń, czas i miejsce na spokojną rozmowę, obecność dorosłego, który jest wsparciem dla ucznia.