Co nas wyróżnia?

 

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.

  W naszej Szkole nikt nie jest anonimowy

 

 • Każdy uczeń ma szansę zostać dostrzeżony i doceniony.

Służą temu zajęcia dla uczniów zdolnych:  przygotowanie do konkursów, olimpiad a także zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy z różnych powodów np. nieobecności w szkole, potrzebują indywidualnej pracy z nauczycielem

16

 

 • Innowacyjne zajęcia dla uczniów zdolnych

Większość szkół posiada w swojej ofercie tylko zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które nie radzą sobie z nauką.

My również takie mamy, stawiamy jednak przede wszystkim na dzieci zdolne, pracowite i chętne do nauki. Mają w naszej szkole doskonałe warunki do rozwijania swoich talentów poprzez  indywidualne lekcje (tutoring), fakultety, przygotowania do konkursów i olimpiad.

Nauczyciele poświęcają im mnóstwo czasu i uwagi co owocuje świetnymi wynikami na sprawdzianach czy w konkursach.

 • Program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich. 

Polega na rozwijaniu pozytywnych cech (wartości) pomocnych w całym dalszym życiu dziecka między innymi takich jak: pracowitość, dokładność, punktualność, samodzielność, kreatywność, skromność, szacunek dla innych, dla samego siebie i dla otoczenia, rozwaga i roztropność, stawianie sobie wysokich wymagać i konsekwentne dążenie do celu, kształtowanie sprawności fizycznej i hartu ducha oraz wiele innych. Staramy się wesprzeć rodziców w trudnej nauce wychowania dzieci tak aby wyrosły na ludzi mądrych, dobrych, pięknych wewnętrznie i szlachetnych a także umiejących dokonywać właściwych i roztropnych wyborów życiowych.

 • Anglojęzyczne środowisko 

Nasza Szkoła rokrocznie zatrudnia 6 – 7 rodowitych nauczycieli z krajów anglojęzycznych, którzy integrując się z dziećmi również poza lekcjami (podczas przerw i zajęć dodatkowych, na wycieczkach, w trakcie Zielonej Szkoły i podczas obozów zimowych i letnich) sprawiają, że język angielski przychodzi im wyjątkowo łatwo i bez wysiłku. Wartością dodaną jest więc doskonała znajomość języka angielskiego po zakończeniu szkoły zarówno w mowie jak i piśmie

 

 • Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Każda sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną, projektor, system nagłaśniający, co umożliwia przeprowadzanie lekcji w sposób nowoczesny i ciekawy dla uczniów. Większość podręczników jest dostępna również w wersji multimedialnej. Dodatkowo nasza Szkoła posiada bardzo bogate zaplecze do zajęć przyrodniczych i do przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych kompletowane przez lata w ramach projektu Uniwersytet Dziecięcy Unikids

 

 • Wysoki poziom nauczania

Uczniowie naszej Szkoły osiągają bardzo wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i tematycznych z wielu dziedzin, więcej informacji w zakładce “Nasze sukcesy

 

 • Lekcje prowadzone w ciekawy i nieszablonowy sposób

Codziennością są eksperymenty, przygotowywanie własnych potraw, lekcje w terenie czy w szkolnym ogrodzie, ciekawe wykłady i warsztaty… jednym słowem nauka w naszej Szkole jest procesem nie tyle żmudnym co interesującym i inspirującym.

 • Bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych

 W wielu przypadkach opartych na programach autorskich

 • Stała opieka pedagogiczno-psychologiczna

Nasza Szkoła zatrudnia dwóch pedagogów, którzy służą uczniom i rodzicom wsparciem i są pomocni w wielu sprawach wychowawczo-edukacyjnych

 • Oferta zajęć wakacyjnych i wyjazdowych

Nasza Szkoła już od ponad 10 lat organizuje kolonie i obozy zimowe i letnie z naciskiem na zajęcia sportowe, językowe i naukowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci z Bielska i nie tylko. Dzieci uczęszczające do naszej Szkoły mają specjalne rabaty a dodatkowo obecność nauczycieli znanych dziecku sprawia, że pobyt poza domem jest miłym i bezpiecznym przeżyciem. Zajęcia wakacyjne stacjonarne trwają przez całe dwa miesiące więc rodzice, jeśli zachodzi taka konieczność, mogą przyprowadzać dziecko również w wakacje do naszej Szkoły. Co roku Szkoła oferuje inny program półkolonii np. „Archeo-przygoda”, „I Ty możesz zostać Leonardo DaVinci”, „Śladami Sherlocka Holmesa” czy „Wonderful World”. Wszystkie programy są programami autorskimi, które piszemy również komercyjnie na zamówienie dla największych ogólnopolskich biur podróży.

Więcej szczegółów w sekretariacie naszej Szkoły.

Zapraszamy!