Regulaminy i procedury

Regulamin pracy zdalnej dotyczący klas 4-8 w Oxford Primary School

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia w szkole nauczania stacjonarnego w klasach 1-3

Informacje dotyczące procedur przeciwepidemicznych styczeń 2021

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia Covid-19 – uczeń

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia Covid-19 – pracownik

Procedury funkcjonowania Oxford Centre

Procedura postępowania i zasad profilaktyki pracowników pedagogicznych administracyjno-biurowych i obsługowych