Sports Club

Zajęcia mają na celu  umożliwienie uczniowi podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej poprzez gry i zabawy.

Często są prowadzone rozmowy na temat „zdrowej rywalizacji” oraz na temat sportowego zachowania.

 

Prowadzący: Dominika Wierzewska

Termin: Wtorek 13:45 – 16:10