Homework

Zajęcia „HOMEWORK” będą miały na celu utrwalanie wiedzy, uczyć sumiennej, dokładnej i sprawnej pracy,  kształcić pamięć, wyrabiać umiejętność samodzielnego myślenia,  skłaniać i motywować do samodzielnych poszukiwań, wyrabiać zdolność obrony swoich racji, uczyć wiązania faktów, korzystania z podręcznika, czasopism, map, internetu, nauczyć wykonywania obserwacji, rozwijać umiejętności techniczne i zaspokajać zainteresowania.

Środa 14:35 – 16:10, Agata Dudek, sala 301