ART & CRAFT
HOMEWORK
ROBOTYKA
ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-PODRÓŻNICZE
TRZECIOTEŚCIK
KÓŁKO IGIEŁKA
MONTESSORI
SPORTS CLUB
ENGLISH CLUB
WARSZTATY UNIKIDS
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE