Erasmus Days w Szkole Oxford Primary School:

Co to jest ”Erasmus+” ?

- jest to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

- dla wszystkich uczniów i nauczycieli mieszkających w krajach Unii Europejskiej

- Co można robić w programie Erasmus+?

- W ramach programu uczniowie mogą wziąć udział w wyjazdach zagranicznych, realizować międzynarodowe projekty edukacyjne ze szkołami partnerskimi z całej Europy, uczyć się za granicą

Co jest celem programu Erasmus+?

- Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Jakie instytucje mogą brać udział w programie?

- W programie mogą brać udział instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację

Galeria Erasmus Days 2022: