Dyrektor Generalny 

Magdalena Gałuszka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Magdalena Przemyk

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

Teresa Kocur