Dyrektor Generalny 

Magdalena Gałuszka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Monika Grzywna

Wicedyrektor ds. klas 1-3

Magdalena Przemyk