III Międzyszkolny Konkurs Spelling Bee, zorganizowany przez Anglojęzyczną Szkołę Oxford Primary School!

19 kwietnia 2024 o godzinie 9.00 (I etap) oraz 22 kwietnia 2024 (II etap) odbędzie się III międzyszkolny konkurs literowania Spelling Bee.   
 Konkurs ten organizowany jest dla klas I-III w trzech kategoriach wiekowych:
– Bees: klasy 1
– Wasps: klasy 2
– Hornets: klasy 3
 
W I etapie uczniowie uczestniczyli w czterech konkurencjach. Uczniowie sprawdzali się w umiejętności literowania, jak również zapisywania słów ze słuchu. Etap I miał charakter pisemny. 
 
Konkurencje dla uczniów w I etapie:
1. Znajomość alfabetu
2. Zapisywanie przeliterowanych słów
3. Zapisywanie słów usłyszanych w kontekście
4. Poprawianie błędów
 

Pięć osób z każdej kategorii wiekowej, z największą ilością punktów po etapie I, zostało zaproszonych do udziału w II etapie, który miał charakter ustny.

Konkurencje dla uczniów w II etapie:
1. Literowanie zapisanych słów . 
2. Literowanie usłyszanych słów 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom i uczestnikom życzymy powodzenia!