Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Anglojęzyczną Szkołę Oxford Primary School!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Spelling Bee, który odbędzie się 
20 maja 2022 o godzinie 9.30 w Szkole Oxford Primary School – Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30. 
 
Drugi etap odbędzie się 10 czerwca 2022 o godzinie 9.30. 
 
Konkurs ten organizowany jest dla klas I-III w trzech kategoriach wiekowych:
– Bees: klasy 1
– Wasps: klasy 2
– Hornets: klasy 3
 
W I etapie uczniowie uczestniczą w czterech konkurencjach. Uczniowie sprawdzają się w umiejętności literowania, jak również zapisywania słów ze słuchu. Etap I ma charakter pisemny. 
 
Konkurencje dla uczniów w I etapie:
1. Znajomość alfabetu
2. Zapisywanie przeliterowanych słów
3. Zapisywanie słów usłyszanych w kontekście
4. Poprawianie błędów
 
Pięć osób z każdej kategorii wiekowej, z największą ilością punktów po etapie I, zostanie zaproszonych do udziału w II etapie, który ma charakter ustny.

Konkurencje dla uczniów w II etapie:
1. Literowanie zapisanych słów . 
2. Literowanie usłyszanych słów 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na adres mailowy eliza.wencelis-sekalska@oxford-centre.network do 10 maja 2022.