Akcja przeciwko przemocy - teledysk o nękaniu

Chcielibyśmy przypomnieć pewną akcję zorganizowaną w 2016 roku w naszej szkole, dotyczącą zapobiegania przemocy i nękania w szkole.

Nasi uczniowie z Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary z klasy IV, V i VI nagrali teledysk, którym dołączają do ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy (ang. bullying). Ogromnie dziękujemy naszej pani pedagog za wsparcie, inspirację oraz pomoc w nagraniu tego filmu a także panu Adamowi Budkiewiczowi z TV Regionalna w jego realizacji i montażu!