IDEREC - INTERVENTION IN THE DEVELOPMENT OF FLUENT READING COMPREHENSION SKILL

Project number: 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608

DATY TRWANIA - 01/09/2022 DO 30/06/2025 (34 MIESIĄCE)

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego Szkoły Oxford Primary biorą udział w międzynarodowym projekcie językowym Erasmus, który ma na celu poprawę płynności czytania na poziomie A2. 

Głównym celem projektu jest stworzenie projektu interwencyjnego ukierunkowanego na poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów języków obcych (j. angielski i j. niemiecki). Dodatkowo efektywność stworzonego programu zostanie poddana badaniu z udziałem uczniów ze szkół partnerskich, a wyniki prac projektowych będą na bieżąco popularyzowane (zgodnie z założeniami projektu).

W projekcie, poza naszą Szkołą, bierze udział Akademia Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Konstantyna Filozofa W Nitrze oraz Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

II Spotkanie projektowe w dniu 2.02.2023

Omawiamy szczegóły zaprezentowanych szkiców lekcji.