IDEREC - INTERVENTION IN THE DEVELOPMENT OF FLUENT READING COMPREHENSION SKILL

Project number: 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608

DATY TRWANIA - 01/09/2022 DO 30/06/2025 (34 MIESIĄCE)

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego Szkoły Oxford Primary biorą udział w międzynarodowym projekcie językowym, który ma na celu poprawę płynności czytania na poziomie A2. 

Głównym celem projektu jest stworzenie projektu interwencyjnego ukierunkowanego na poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów języków obcych (j. angielski i j. niemiecki). Dodatkowo efektywność stworzonego programu zostanie poddana badaniu z udziałem uczniów ze szkół partnerskich, a wyniki prac projektowych będą na bieżąco popularyzowane (zgodnie z założeniami projektu).

W projekcie, poza naszą Szkołą, bierze udział Akademia Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Konstantyna Filozofa W Nitrze oraz Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

II Spotkanie projektowe w dniu 2.02.2023

Omawiamy szczegóły zaprezentowanych szkiców lekcji.

Spotkanie robocze w Nitrze - 12 i 13 kwietnia 2023

Nauczyciele naszej Szkoły, wraz z Akademią Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Zespołem Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu  oraz Constantine the Philosopher University in Nitra and University of Ostrava, biorą aktywny udział w międzynarodowym projekcie Erasmus IDEREC, mającym na celu poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim i niemieckim.

Faza przygotowania scenariuszy, testowania lekcji oraz poprawy materiałów dobiegła końca!

Miło nam poinformować, iż nauczyciele naszej Szkoły wywiązali się ze swoich zadań i wkrótce będzie można zobaczyć efekt ich wielomiesięcznej pracy, dzięki której nauczanie języka angielskiego i niemieckiego poprzez czytanie stanie się jeszcze bardziej efektywne! Powstało łącznie 10 scenariuszy lekcji – w języku angielskim i niemieckim, scenariusze przygotowane we współpracy ze stroną Słowacką i Czeską zostały przetestowane w różnych grupach językowych oraz zaawansowania i efekty przeprowadzonych testów spowodowały przygotowanie ostatecznych projektów lekcyjnych, które niedługo będzie można używać na zajęciach we wszystkich 3 krajach dla szybszego rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem we wszystkich 3 językach.