Art & Craft 

Na zajęciach rozwijamy wrażliwość estetyczną ucznia oraz pobudzamy jego kreatywność. Rozwijamy zdolności manualne , ale również uczymy się planować i przewidywać kolejne czynności. Po wykonaniu zadania uczeń potrafi określić wartość swojej pracy i ją zaprezentować. 

Czwartek 14:35 – 15:20, Agnieszka Zawada, sala 101