Origami Online

Metodę sukcesu przez origami starał się już upowszechnić i uzasadnić Fredrich Frobel. Wykorzystał bardzo szeroko składanie papieru, zwrócił uwagę, że origami rozwija nie tylko sprawności manualne, ale ma także wpływ na rozwój i doskonalenie sprawności językowych, czynności słuchania, czytania, pisania, może znacząco wpływać na pamięć koordynację wzrokowo-ruchową i najważniejsze – stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej.

Czwartek 14:35 – 15:30, Monika Klimek