Trzecioteścik

To zajęcia mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów klasy trzeciej do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. „Trzecioteścik” jest sprawdzeniem umiejętności dzieci nabytych w klasach 1-3 oraz jednocześnie stanowi  podsumowanie pierwszego etapu edukacji.

 

Piątek 13:45 – 14:35, Agata Dudek