Montessori

Zajęcia metodą Marii Montessorii

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”.

Dr Maria Montessori

Zajęcia pogłębiające wiedzę przy użyciu materiałów montessori.

Poniedziałek 14:35 – 15:20, 15:25 – 16:10, Monika Klimek, sala 202