Koło przyrodnicze

Dotyczy klas 5-6.

Codziennie dowiadujemy się o nowo odkrytych gatunkach w świecie roślin, zwierząt i bakterii, dlatego w tym roku w ramach zajęć kółka przyrodniczego dla klas 5-6 planujemy wędrówki po różnych kontynentach, aby poznać ten wciąż tajemniczy i kryjący wiele niespodzianek świat. Chcemy, aby dzieci poszerzały swoją wiedzę, zdobywaną nie tylko na lekcjach biologii, odkrywały nowe zależności między organizmami i w tej grupie miłośników przyrody odbywały wspaniałe wędrówki.

Jednocześnie zdobytą wiedzę będziemy próbowali sprawdzić na różnych konkursach przyrodniczych i nie tylko! Jeśli tylko jesteśmy na miejscu, to oglądamy także świat pod mikroskopem!

Greń Izabela, poniedziałek 7.25 – 8.10, sala 305