Samorząd uczniowski i jego członkowie

Przewodnicząca:                           Anna D.
Zastępca Przewodniczącej:       Szymon K.

Członkowie:

Kinga H.
Łukasz D.
Bianka S.