Koło historyczne

Na tych zajęciach poznajemy wybrane problemy z historii, przede wszystkim, antycznej. Dyskutujemy, wykorzystujemy szerokie spektrum środków audiowizualnych, żeby rozszerzyć wiedzę uczniów poza wymagania podstawy programowej.

Rafał Butor, środa 13.45 – 14.30, sala 303

Damian Widzyk