FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

    1. Na czym polega anglojęzyczność w Szkole Oxford Primary?

Nasza Szkoła oprócz programu realizowanego w języku polskim  (15h), dla klas I-III realizuje również poszerzony program języka angielskiego  (10 h dydaktycznych tygodniowo) w podziale na:

GE  (General English), DT (zajęcia praktyczno-techniczne), Science (Przyroda), Math (matematyka). W starszych klasach IV-VI dochodzi jeszcze przedmiot Social Studies (geografia połączona z zajęciami kulturowymi). Aż 80% zajęć prowadzona jest przez rodowitych nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Środowisko anglojęzyczne zapewniane jest przez stały kontakt dzieci z nauczycielami native speakers: na przerwach, na świetlicy, w trakcie odrabiania zajęć domowych, podczas zajęć dodatkowych itp. Realnie jest to więc nawet kontakt do 20 h tygodniowo lub więcej. Tylko taka ekspozycja na treści anglojęzyczne daje gwarancję przyswojenia języka w sposób naturalny i niejako „mimochodem”. Dzieci na zajęciach techniczno-praktycznych wykonują projekty i przy okazji uczą się z nimi związanego słownictwa. Matematyka po angielsku dodatkowo utrwala materiał realizowany w języku polskim więc nasi uczniowie znacznie wyprzedzają podstawę programową. Nauka przyrody po angielsku to fascynująca przygoda a nie żmudna szkolna rzeczywistość.

     2. Czy znajomość języka angielskiego jest warunkiem przyjęcia do naszej szkoły?

Absolutnie nie! W pierwszej klasie przeznaczamy nauczyciela wspomagającego, mówiącego po polsku, który towarzyszy dzieciom w trakcie zajęć przez pierwsze tygodnie nauki. Dzieci czują się przez to bezpiecznie a nauczyciel dyskretnie wspiera dzieci i pomaga im w przełamywaniu bariery językowej. Już jednak w krótkim czasie dzieci uczą się komunikować samodzielnie z nauczycielem anglojęzycznym. Dzieci bardzo szybko przyswajają język i nie odczuwają skrępowania w porozumiewaniu się.

    3. Kim są nauczyciele anglojęzyczni uczący w naszej szkole?

Wszyscy nauczyciele mają udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Staramy się ich tak dobierać, aby dzieci miały możliwość osłuchiwania się z różnymi akcentami. Są to nauczyciele etatowi szkoły Oxford Primary a więc nie spotkacie ich Państwo uczących w innych miejscach czy szkołach. To pozwala im poświęcić całkowicie swój czas na potrzeby uczniów szkoły Oxford Primary. Realizują nasz autorski program z pasją i zaangażowaniem.

     4. Ile klas w tej chwili uczy się w naszej Szkole?

Prowadzimy 7 oddziałów klasowych. Są dwie klasy pierwsze a następnie po jednej aż do klasy szóstej. W szkole uczy się 90 uczniów. Dużym atutem Szkoły jest jej kameralność – uczniowie i nauczyciele się znają i nikt nie jest tu anonimowy.

    5.Jakie posiłki serwowane są w Szkole?

W naszej Szkole bardzo dbamy o jakość posiłków, dlatego zdecydowaliśmy się na firmę cateringową „Ekokuchnia”, która dostarcza nam ekologiczne i zdrowe obiadki, które dzieci spożywają na talerzach (nie w plastikach!) na jadalni.

W naszej kuchni dominują zdrowe kasze, makaron z mąki z pełnego przemiału, często orkiszowy, warzywa,  a mięso i nabiał pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Nie stosujemy konserwantów, sztucznych barwników, glutaminianu sodu oraz innych ulepszaczy smakowych. Nie ma też żadnych sztucznych soków. Zamiast nich jest kompot z małą zawartością cukru.

W Szkole można dodatkowo zakupić razowe bułeczki oraz od września 2015 – niesiarkowane suszone owoce, orzechy i nasiona.

Dzieci przez cały czas mają dostęp do filtrowanej wody.

    6. Czy nasza Szkoła jest bezpieczna?

Nasza Szkoła jest bardzo bezpieczna. Klasy są małoliczne, wszyscy się znają co przyczynia się do lepszej atmosfery i zapobiega ewentualnym przypadkom przemocy. Pomimo tego Szkoła ma opracowany dokument “Polityka zapobiegania przemocy i nękaniu w szkole, który jest aktywnie wdrażany już od pierwszych dni szkolnych. Dokument musi być przeczytany przez rodziców wraz z dzieckiem, podpisany przez rodziców i przez dziecko a następnie potwierdzenie przeczytania/podpisania dostarczone do Szkoły.

Systematycznie prowadzone są akcje profilaktyczne oraz wdrażany jest program wychowawczy, który akcentuje pozytywne cechy charakteru z jednoczesnym piętnowaniem tych niepożądanych.

    7. Czy Szkoła, oprócz języka angielskiego, kładzie również nacisk na inne przedmioty?

Jak najbardziej! Zamiast 1 godziny historii nasza Szkoła oferuje 2 h w klasach IV-VI, również dodatkową godzinę z przyrody i z matematyki. Wszyscy uczniowie mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć dodatkowych (kółek, zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i dla uczniów zdolnych). Uczymy matematyki i przyrody w sposób niekonwencjonalny. Korzystamy z rozwiązań nauczania matematyki realizowanych w krajach azjatyckich, które słyną z doskonałych wyników w matematyce. Przyroda już od najmłodszych lat realizowana jest na zasadzie projektów i eksperymentów. Mamy bardzo bogatą bazę pomocy dydaktycznych kompletowaną przez lata realizowania projektu Uniwersytet Dziecięcy Unikids. Jesteśmy zapraszani przez dziesiątki szkół w całym kraju do prowadzenia lekcji pokazowych właśnie z przyrody i matematyki co świadczy o naszym dużym wkładzie w rozwój innowacyjnych metod nauczania tych przedmiotów. Prowadzimy mocną współpracę z wykładowcami Centrum Nauki Kopernik i innymi ośrodkami akademickimi w kraju.

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (więcej  informacji w zakładce „Nasze sukcesy”)

     8. Na czym polega profil matematyczno-przyrodniczy naszej Szkoły?

Dzieci już od najmłodszych lat mają poszerzony program z matematyki i przyrody. Obu przedmiotów uczą się w języku polskim i w języku angielskim (realizacja międzynarodowej podstawy programowej). Przeprowadzają już od pierwszej klasy liczne eksperymenty z fizyki i poznają podstawy chemii. Mają również dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych a są to: Mistrz Matematyki, gry i zabawy logiczne, kółko szachowe, warsztaty Unikids, Triki z matematyki, przygotowanie do kangurka, zajęcia dla uczniów zdolnych i wiele innych.

Uczniowie klas IV-VI mają dodatkowo po jednej godzinie tygodniowo więcej matematyki i przyrody co pozwala utrwalić przerobiony materiał i zrealizować liczne projekty i eksperymenty, na które przy normalnej ilości godzin nie byłoby już czasu.

     9. Jakie są godziny pracy Szkoły? Czy w Szkole działa świetlica?

Szkoła jest czynna w godzinach od 7.00-17.00. W szczególnych przypadkach możemy zapewnić również opiekę przed godziną 7.00 i po godzinie 17.00. Po bloku zajęć obowiązkowych (w przypadku klas I-III dzieci kończą około 13.30) nasi uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych (szczegóły w zakładce „Oferta”), mogą odrabiać zadania domowe lub pozostać na świetlicy szkolnej.

    10. Czy w naszej Szkole obowiązują mundurki?

Tak, wprowadziliśmy jednolity strój szkolny (koszulki polo i sweterki z logo szkoły) ponieważ nie chcemy żeby dzieci wyróżniały się w naszej Szkole ubiorem, ale osobowością i wiedzą. Jedną z wartości, które chcemy przekazywać jest skromność i umiejętność dopasowania stroju do miejsca i sytuacji.

    11. Czy nasza Szkoła jest tylko dla uczniów zdolnych i lubiących się uczyć?

Nasza Szkoła jest przede wszystkim dla tych dzieci, które są ciekawe świata i chcą rozwijać swoje pasje w miłej, bezpiecznej  i inspirującej atmosferze. Tak, na pewno jest dla dzieci, które lubią się uczyć, ponieważ nauki jest zdecydowanie więcej niż w zwykłej szkole, natomiast nasi nauczyciele starają się jak najbardziej urozmaicić ten proces i sprawić, żeby nauka też była przyjemnością. To dlatego lekcje są ciekawe i pełne pomysłów! (np. układamy szkielet z warzyw i owoców, robimy modele DNA z żelków itp).

     12. Czy w naszej Szkole jest wysoki poziom nauczania?

Tak, w naszej Szkole jest wysoki poziom  nauczania, ale bierze się on w głównej mierze z pracy naszych uczniów, których oczywiście trzeba odpowiednio motywować do nauki. Tutaj ogromną rolę odgrywają nie tylko nauczyciele, ale również rodzice. Jeśli chcecie Państwo, żeby dziecko chodziło do Szkoły, która ma wysoki poziom – zadbajcie przede wszystkim o to, żeby to Państwa dziecko było przygotowane do zajęć i miało odrobione lekcje. Dajcie odczuć dziecku, że zależy Wam na tym, aby osiągało dobre wyniki w nauce. To Wy, rodzice, jesteście najważniejszym elementem w procesie edukacji. Dziecko od Was czerpie wiedzę o sobie i jeśli rodzice będą w nie wierzyć i w to, że może osiągnąć sukces w szkole – tak właśnie się stanie (nie mówimy tu o szczególnych przypadkach, w których dzieci specyficzne trudności szkolne i tu Szkoła też służy ogromną pomocą). Chodzi o wyrobienie w dziecku pewnej postawy solidności, pracowitości i rzetelności. Jeśli od rodziców w stronę dziecka idzie przekaz: MOŻESZ, POTRAFISZ, STAĆ CIĘ NA TO, WIERZĘ W CIEBIE to dziecko będzie właśnie z tych słów czerpać wiarę w siebie a w ślad za tym przyjdą również szkolne sukcesy.

Pochwalcie dziecko za dobrze wykonane zadanie, zmotywujcie do nauki, ale dbajcie Państwo o wyrabianie nawyku samodzielnej pracy. Dziecko ma być dopilnowane, ale zadania powinno robić samo.Starajcie się walczyć z wadą lenistwa, która utrudnia dziecku osiąganie sukcesów.

     13. Jak oceniamy w naszej Szkole?

W szkole stosujemy tzw. ocenianie kształtujące (assessment for learning) czyli każdy uczy się w swoim tempie i za każdym razem dostaje ścisłą wskazówkę od nauczyciela nad czym powinien się skupić i co poprawić. Takie podejście uczy samodzielności oraz uczenia się nie tyle dla ocen, co dla siebie. Oceny są oczywiście pewną miarą stopnia w jakim uczeń opanował materiał. Natomiast wraz z oceną idzie też do ucznia informacja od nauczyciela: możesz zawsze tę ocenę poprawić w tym a tym terminie robiąc to i to. Uczeń może skorzystać zawsze z dodatkowych konsultacji, jeśli jest taka potrzeba.

     14. Czy w naszej Szkole jest ciekawie?

Oczywiście! Nasz kalendarz szkolny obfituje w różn e wydarzenia (więcej informacji w zakładce „Kalendarz szkolny”), w których przygotowanie zaangażowane są dzieci i nauczyciele. Samorząd szkolny uwielbia organizować różne akcje, które ubarwiają życie szkolne.  Mamy liczne konkursy, wyjścia, zapraszani są ciekawi goście. Pieczemy naleśniki, przygotowujemy przedstawienia teatralne, organizujemy akcje charytatywne, przyrządzamy zdrowe soki. Lekcje są pełne ciekawych pomysłów i niekonwencjonalnych sposobów przekazywania wiedzy. Tutaj nie można się nudzić! Zapraszamy do naszej galerii gdzie można zobaczyć niektóre z naszych lekcji!

    15. Czy można dołączyć do naszej szkoły w późniejszych latach?

Tak, oczywiście. Zapewniamy wtedy osobną grupę z języka angielskiego (w przypadku takiej konieczności). Oferujemy również bezpłatne nadrabianie wszystkich ewentualnych zaległości.

    16. Jak można się zapisać do naszej Szkoły?

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście procesu rekrutacji, na który składają się:

– rozmowa rodziców dziecka z dyrekcją Szkoły i omówienie wszystkich szkolnych dokumentów: Statutu, Programu wychowawczego, programów profilaktycznych. Taka rozmowa ma na celu poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz wspólne zastanowienie się, czy Szkoła odpowiada właśnie takim potrzebom i oczekiwaniom zarówno rodziców jak i dziecka

– rozmowa dziecka z pedagogiem szkolnym, która ma na celu ustalenie czy dziecko posiada wystarczające umiejętności, które umożliwiają mu rozpocząć edukację szkolną. Badanie jest bezpłatne.

Ponieważ nasza Szkoła dysponuje ograniczoną ilością miejsc, nie jesteśmy w stanie zagwarantować miejsca wszystkim zgłaszającym się dzieciom.

    17. Czy dziecko odrabia w szkole zadania domowe?

Dziecko ma możliwość odrobienia zadań domowych w szkole, ale nie w całości. Można założyć, że jest to około 60%,. Zadanie domowe służy przede wszystkim rozwijaniu takiej cechy jak samodzielność więc jest bardzo ważne, aby dzieci miały chociaż trochę do powtórzenia w domu. Uczą się wtedy organizować same swój czas pracy a także zapamiętywać i utrwalać materiał przerabiany w szkole. Staramy się jednak, aby było to rozsądne ilości dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zadania nie są zadawane w weekendy (dotyczy klas I-III).

    18. Nie znam wystarczająco języka angielskiego, czy będę w stanie pomóc mojemu dziecku?

Nie ma potrzeby aby rodzice znali język angielski. Opiekunem sekcji anglojęzycznej jest nauczyciel polski, który chętnie służy pomocą w każdej sprawie. Dzieci mogą również odrabiać zadania z języka angielskiego w szkole.

     19. Mam zdolne dziecko. W jaki sposób szkoła może mu pomóc?

Nasza Szkoła umożliwia dzieciom zdolnym rozwój ich talentów i zainteresowań. Na początku  roku przedstawiamy rodzicom propozycje zajęć dla uczniów uzdolnionych z różnych przedmiotów i wspólnie wytyczamy ścieżkę jaką taki uczeń będzie podążał. Dziecko może wziąć udział w następujących formach rozwijania swoich uzdolnień: zajęcia indywidualne tzw. tutoring, zajęcia w grupach dla uczniów zdolnych, fakultety z danego przedmiotu, kółka zainteresowań, przygotowanie do konkretnych konkursów i olimpiad. Wszystkie te zajęcia są NIEODPŁATNE.

     20. Moje dziecko kocha ruch. Czy w tej szkole będzie miało możliwość rozwijać się również sportowo?

Nasza Szkoła już od pierwszej klasy oferuje 4h WF oraz dodatkowy klub sportowy tzw. SKS w ramach którego dzieci jeżdżą na basen oraz na squasha (w szkole już od pierwszej klasy działa liga squasha). W okresie zimowym dzieci uczą się i doskonalą techniki jazdy na nartach i desce snowboardowej. Szkoła organizuje wyjazd zimowy na narty (intensywna nauka jazdy na nartach i snowboardzie) oraz letni obóz sportowo-językowy gdzie już od 8 lat dzieci mogą uczyć się windsurfingu oraz udzielać się sportowo na różne inne sposoby. Szkoła dysponuje salą rekreacyjną, ogrodem o powierzchni 1000m2, boiskiem oraz salą gimnastyczną znajdującą się w budynku przylegającym do Szkoły.

     21. Zależy mi na stałym kontakcie ze szkołą. Czy będę miał/ miała jako rodzic taką możliwość?

W naszej Szkole funkcjonuje e-dziennik, dzięki któremu rodzic na bieżąco tzn. codziennie może śledzić postępy swojego dziecka. Rodzic otrzymuje informacje codziennie o ocenach, zapowiedzianych kartkówkach i sprawdzianach, uwagach pozytywnych i negatywnych, a także o wszystkich działaniach jakie Szkoła podejmuje na swoim terenie. Dodatkowo każdy nauczyciel wyznacza terminy konsultacji raz w miesiącu. Aktualny harmonogram zebrań na cały rok jest dostępny od września na naszej stronie internetowej dzięki czemu rodzice mogą zaplanować sobie wszystko z wystarczającym wyprzedzeniem.

     22. Nie mam co zrobić z dzieckiem w wakacje. Czy Szkoła zapewnia opiekę w tym czasie?

Tak, jak najbardziej. Nasza Szkoła prowadzi przez całe wakacje półkolonie tematyczne. Co roku jest to inny temat oparty o program autorski np. „I Ty możesz zostać wynalazcą”, „Śladami Sherlocka Holmesa”, „Archeo-przygoda”, „How it’s made czyli jak to jest zrobione?”. Półkolonie zaczynają się o 8.00 i kończą o 16.00, ale dzieci można, tak jak w czasie roku szkolnego, przyprowadzać już o 7.00 i odbierać o godz. 17.00. Zajęcia są bardzo urozmaicone, więcej informacji w zakładce (obozy i półkolonie)

    23. Czy w Szkole jest parking?

Przy budynku Szkoły znajduje się parking na około 30 samochodów, z którego można skorzystać przy odwożeniu czy zawożeniu dziecka  do Szkoły, Natomiast może się zdarzyć, że będzie tam tłoczno.