Wychowawcy klas

1A Agata Dudek

1B Katarzyna Kobiela

1C Anna Mańdok

2A Magdalena Belniak

2B Iwona Micorek

2C Agnieszka Zawada

3A Magdalena Przemyk

3B Natalia Głąb

4A Monika Gaweł

4B Sylwia Glońska

5A Barbara Rokosz

5B Martyna Manowska

5C Katarzyna Jonkisz

6A Tomasz Szczyrbowski

6B Barbara Chowaniec

7A Aleksandra Cendrowska-Kuś

7B Izabela Bernacka

8A Karolina Pająk

8B Dorota Honkisz