Wychowawcy klas

1A Magdalena Przemyk

1B Monika Klimek

1C Anna Kajstura

2A Agata Dudek

2B Katarzyna Mastrowska

2C Anna Mańdok

3A Magdalena Belniak

3B Iwona Micorek

3C Agnieszka Zawada

4A Damian Widzyk

4B Dorota Honkisz

5A Monika Gaweł

5B Sylwia Glońska

6A Barbara Rokosz

6B Magdalena Egeman

6C Katarzyna Golicz

7A Tomasz Szczyrbowski

7B Barbara Chowaniec

8A Aleksandra Cendrowska-Kuś

8B Izabela Bernacka