Wrzesień – podsumowanie

W tym miesiącu uczniowie naszej szkoły, nie tylko doświadczali nowych sytuacji związanych z nauką, ale również tych, związanych z promowaniem kultury osobistej i szacunkiem do kultury słowa. Uczniowie młodsi wybierali wśród swoich kolegów z klasy Damę i Gentelmena, którzy wyróżniali się nienagannym zachowaniem oraz byli wzorem do naśladowania dla innych. Niektóre klasy mogły również poznać znaczenie słów, teraz tak rzadko używanych, a związanych z omawianą kulturą słowa np. „pana godność, serwus, ancymon, kapitalnie czy czołem”. Ponadto uczniowie każdej klasy tworzyli swój Kodeks Wzorowego Ucznia, który stał się, można powiedzieć, ich własnym regulaminem w byciu uczniem naszej szkoły. Uczniowie starszych klas wspólnie zastanawiali się nad „savoir vivrem” nie tylko w szkole, ale też poza nią oraz w innych krajach. Ich dziełem stały się barwne plakat upiększające korytarze szkoły z „magicznymi słowami” w różnych językach świata. Uczniowie sami wybierali z przygotowanej przez nauczyciela listy, te kraje, których tłumaczenie słów „proszę, dziękuję, przepraszam” wydały im się bardzo ciekawe. Następnie do tworzenia plakatów wykorzystywali swoje skojarzenia, gazety podróżnicze lub Internet. Kolejne działania związane z kulturą osobistą dotyczyły szacunku dla osób niepełnosprawnych, stąd uczniowie niektórych klas wzięli udział w lekcjach dotyczących języka migowego i Alfabetu Braille’a oraz dyskusji na temat barier i problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Uczniowie V klasy wybrali się również na lekcję w terenie, a dokładniej na spacer po mieście, by sprawdzić jakie udogodnienia oraz bariery architektoniczne dotyczą osób niepełnosprawnych. Podczas spaceru ich zadaniem było również uzyskanie informacji od mieszkańców miasta na poruszany temat, co dodatkowo wzbogaciło ich wiedzę o postrzeganiu niepełnosprawności oraz wzbudziło duży szacunek do tej grupy osób. Dodatkowo, pod koniec września obchodziliśmy Dzień Chłopaka, podczas którego Samorząd Szkolny wykorzystał omawianą wartość (kulturę słowa) Szkolnego Programu Wychowawczego i przygotował wraz z dziewczynami z każdej klasy wspólne życzenia dla ich kolegów. Dziewczyny pisały za co lubią chłopaków z klasy i czego im życzą. Te miłe słowa stworzyły wspólną Kartkę Życzeń dla chłopaków oraz dla męskiego grona nauczycieli.
Mamy nadzieję, że te wszystkie aktywności uczniów w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego będą owocować wzorową i pełną szacunku postawą naszych uczniów.