SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY – WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY – WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2016

Rozpoczynając kolejny rok szkolny chcemy nie tylko zadbać o edukacyjny aspekt rozwoju naszych uczniów, ale chcielibyśmy pochylić się również nad kształtowaniem ich charakteru i wyborem wartości, prezentowanych postaw społecznych, a w tym roku szczególnie nad ich rozwojem emocjonalnym. Wszystkie te komponenty są niezwykle ważne w szeroko rozumianym wychowaniu, za którego proces jesteśmy odpowiedzialni – my jako szkoła i Państwo jako rodzice. Omawianym wartościom będą towarzyszyć fragmenty filmów lub eksperymentów społecznych, które wprowadzać będą uczniów w omawianą tematykę, co pioniersko, ale z owocnym skutkiem w zeszłym roku było dla uczniów ciekawym wstępem do dalszych rozważań i dyskusji. Natomiast omawianym uczuciom i emocjom będą towarzyszyć fragmenty bajek terapeutycznych – czytanych młodszym uczniom przez ich starszych kolegów.

                                                                                          WARTOŚĆ – SZACUNEK
Mamy nadzieję, że najbliższy czas będzie obfitował w wiele sytuacji, w których nasi uczniowie w różnorodny sposób będą starali okazywać szacunek sobie i innym i co najważniejsze – będą rozumieli sens takiej postawy. Niestety zauważalna przez nas nauczycieli postawa wielu uczniów określana jako „postawa biorców” jest efektem procesu wychowania w różnych środowiskach, w których dziecko wzrasta, głównie w domu rodzinnym. Postawa ta określana jest przez takie hasła jak: roszczeniowość, egoizm, brak poszanowania pracy innych osób, brak respektowania granic innych osób w mowie i w czynach, brak poczucia wspólnoty, tylko oczekiwanie na otrzymywanie dóbr a nie na ich dawanie w różnorodnej formie. Dlatego w tym roku wracamy do głównych wartości naszego Szkolnego Programu Wychowawczego. Podczas tych dwóch miesięcy na lekcjach wychowawczych, zajęciach z pedagogiem oraz podczas zaproponowanych działaniach wychowawczych będziemy przybliżać uczniom sens tej wartości i postawy.

                                                                                              Zadanie dla Ucznia
1. Każda klasa zaopatrzona została w niezbędne akcesoria do dbania o czystość w klasie dostosowane do ich wieku i możliwości. Przed opuszczeniem sali lekcyjnej nie tylko dyżurni, ale również pozostali uczniowie mają za zadanie zadbać o czystość w sali. Chcemy, aby w ustach naszych uczniów coraz rzadziej lub w ogóle nie pojawiały się słowa typu „to nie moje”, „to nie ja”.

2. Uczniowie wykonają ilustracje (na „proporczykach”, które zostaną zawieszone na sznurku) przedstawiające sytuacje, kiedy mogą pomóc drugiej osobie lub sprawić im radość – dbając o wspólne dobro. Dzieci mogą nawiązać do nowej społeczności szkolnej. Prace będą stanowiły dekorację klasy.

3. Wykonanie klasowych „drogowskazów” ilustrujących używanie magicznych słów, które mają zachęcić do ich wykorzystywania (np. w szkole witając nauczycieli, dziękując na stołówce, przepraszając za spóźnienie).

                                                                                               Zadanie dla Rodzica
Szanowny Rodzicu! Wyznacz na określony przez siebie czas swojemu dziecku dodatkowe zadanie, za które będzie odpowiedzialne w domu, a które dotyczyć będzie dbania o wspólne dobro np. drobne obowiązki domowe, dbanie o zwierzę. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym „dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie”. Nie obawiaj się, że może Twoje dziecko „jest za małe”, „nie da sobie rady”, „na pewno tego nie zrobi” – daj wykazać się swojemu dziecku! A Ty bądź przy nim i wspieraj go motywując do pokonywania trudności, nawet kiedy będzie musiało to wiązać się z trudnymi dla niego emocjami – złością, smutkiem czy wstydem, że mu się nie udało! To Wasza pomoc, konsekwencja w wyznaczonych działaniach i dobre słowo przekują te działania w wychowawczy sukces. Kiedy na własnym przykładzie dziecko poczuje brzemię swojego zadania, mamy nadzieję, że w ten sposób nabierze szacunku do swojej i Państwa codziennej pracy.

                                                                              UCZUCIE, EMOCJA – STRACH I WSTYD
Równolegle z omawianymi wartościami w tym roku szkolnym chcemy przybliżyć uczniom tematykę uczuć i emocji, które nieodzownie towarzyszą nam podczas szkolnej przygody oraz w życiu rodzinnym i koleżeńskim. Świadomość ich przeżywania i reagowania na nie w sposób nienaruszający granic drugiego człowieka to bardzo ważna umiejętność. Im wcześniej dzieci poznają i zaprzyjaźnią się ze swoimi emocjami tym kształtowanie ich charakterów i wychowanie będzie przebiegało w łatwiejszy i przyjemniejszy dla nich sposób. Kształtując postawę szacunku wobec siebie i innych chcielibyśmy, aby nasi uczniowie zmierzyli się z często nieprzyjemnymi dla nich emocjami – strachem i wstydem.
Nie okazując wdzięczności za wykonaną pracę lub efekty pracy innych, przekraczając granice bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego drugiego człowieka czy popełniając błędy, do których każdy ma prawo – zmierzają się z własnym wstydem. Chęć podjęcia nowego zadania czy postawione przez nas dorosłych oczekiwania wiążą się u wielu dzieci z poczuciem strachu – przed tym co nowe, ale także przed tym, że nie dadzą sobie rady. Strach może spowodować brak podjęcia jakichkolwiek działań, jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jak go zrozumieć i oswoić? Tego dzieci dowiedzą się na zajęciach.

                                                                                            Zadanie dla Ucznia
Na podstawie bajki terapeutycznej i proponowanych do niej zadań uczniowie będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, gdzie w ich ciele znajduje się strach i wstyd, jak sobie z nimi radzić i jak je oswoić w myśl cyklu zadań „Mali i Duzi”.

                                                                                            Zadanie dla Rodzica
Wstyd i strach to uczucia, które nierzadko zdarza nam się wmawiać innym ludziom. Zawstydzanie, tak jak wyśmiewanie czy nieprzyjazne krytykowanie, przynosi więcej szkody niż pożytku, bo sprawia, że tracimy pewność siebie, poczucie własnej wartości, odwagę do działania i radość życia. Natomiast powody strachu i jego przeżywania doprowadzają do wielu nieporozumień. Dzieciom wydaje się, ze „My” dorośli niczego się nie boimy, natomiast „My” dawno zapomnieliśmy jak czuliśmy się w podobnej sytuacji w dzieciństwie. W oswajaniu strachu i dziecięcych lęków pomagać może wsparcie i zrozumienie. Dlatego Rodzicu zastanów się, czy z Twoich ust nie padają następujące treści w stronę dziecka czy innej osoby w domu. Jeśli tak, to zachęcamy, abyś spróbował to zmienić.
             

                                                                    „Ja na twoim miejscu umarłbym ze wstydu”
                                                                                               „Wstydź się”
                                                                                  „Powinnaś się wstydzić”
                                                                        „Musiałem się za Ciebie wstydzić”
                                                                                    „Nie ma się czego bać”
                                                                                „Taka/Taki duży a się boi”
                                                                                                 „Tchórz”
                                                                               „Tylko małe dzieci się boją”