Szkolny Program Wychowawczy listopad-grudzień

WARTOŚĆ – WYSIŁEK

EMOCJA – RADOŚĆ

Za nami dwa miesiące nauki w szkole oraz wiele pozytywnych doświadczeń i emocji, ale nie należy zapominać, że w tym czasie pojawiły się też takie, które wywołały u uczniów strach, smutek czy wstyd. W najbliższych dwóch miesiącach zwrócimy uwagę naszych dzieci na wartość wysiłku, który wkładają w wypełnianie swoich obowiązków szkolnych, w podejmowanie różnych aktywności lub może właśnie brak tego wysiłku. Proces edukacji dziecka i jego wychowywanie zakłada, że rozwija ono w sobie umiejętność brania odpowiedzialności za swoje działania i ich konsekwencje, a także podejmowania wysiłku do wyznaczania sobie nowego celu oraz osiąganie go. W tym obszarze rozwoju naszych dzieci niezbędne jest rozbudzanie wewnętrznej motywacji dzieci i na tym będziemy chcieli skupić naszą uwagę, aby „chciało im się chcieć” oraz podejmować działania nie ze względu na możliwość otrzymania nagrody czy uniknięcia kary.

Podczas refleksji nad kolejną emocją czyli radością, będziemy zastanawiać się, dlaczego jest ona taka ważna w naszym życiu i w jaki sposób możemy wykorzystywać ją do pomocy innym.

ZADANIE DLA UCZNIA

  • Każda klasa po rozmowie na temat wartości stworzy swoje „Skrzydła wiary w siebie” przypominające prawdziwe skrzydła. Spośród wcześniej przygotowanych zwrotów motywujących do pracy, uczniowie wybiorą te, które najbardziej ich poruszą. Wykonane prace zawisną na korytarzu szkolnym jako zachęta dla innych do stosowania tych zwrotów, do pokonywania trudności, ale również zachęcą rodziców do stosowania niematerialnych form podnoszenia motywacji i chęci do pokonywania trudności u swoich uczniów.
  • Omawianej emocji będzie towarzyszyć fragment bajki terapeutycznej – czytanej młodszym uczniom przez ich starszych kolegów oraz zadania tematyczne:

      – Rysunek ciała- gdzie mieści się radość i jak ją wyrażam?

      – Wspólna praca „Świat się do Ciebie śmieje, uśmiechnij się i Ty”

      – Cykl „Mali i Duzi” – co wspólnego nas cieszy?

ZADANIE DLA RODZICA

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na formy motywowania swoich dzieci do podejmowania przez nich wyzwań tych edukacyjnych i życiowych. Czy rozbudzając motywację oraz zachęcając swoje dzieci do wysiłku częściej stosują Państwo nagrody materialne lub przypominają o konsekwencjach lub karach? Czy odnoszą się Państwo do zaspokajania potrzeb dziecka i ich naturalnej ciekawości, stosując wiele pozytywnych wzmocnień słownych, poświęcając mu uwagę oraz interesują się Państwo efektami podejmowanego wysiłku?

Zachęcamy do używania takich zwrotów:

Dobrze Ci idzie!

Dasza radę, wierzę w Ciebie!

Podoba mi się sposób w jaki to zrobiłeś!

Nie udało się, ale doceniam Twój wysiłek!

Widzę, że dałeś z siebie wszystko!

Super, widzę, że radzisz sobie coraz lepiej!

Widzę, że włożyłeś w to wiele pracy!

Doceniam, że się starasz!

wysiłek

radość