Styczeń 2015

PRAWDOMÓWNOŚĆ

W tym miesiącu naszą cechą, nad którą pracowaliśmy była prawdomówność. Coraz częściej słyszymy, że „słowa ranią mocniej, niż czyny” – nie tylko wulgaryzmy, kłamstwa, ale również mówienie lub przekazywanie informacji niepotwierdzonych. Te ostatnie są niczym innym jak plotkami, które równie mocno mogą skrzywdzić innych lub wywołać konflikt. Bardzo łatwo można zapomnieć o przypisaniu do kogoś nieprawdziwych faktów, sprostować wcześniej przekazaną informację czy przeprosić, ale warto zastanowić się, co może czuć osoba, która doświadcza tego skutków? Wymagamy od innych prawdomówności, więc najlepiej zacznijmy od siebie. Dlatego uczniowie zastanawiali się, nad tym jak np. plotka czy kłamstwo może zranić kogoś innego i co mogą zrobić, aby do tego nie dopuścić. Podczas zajęć wykorzystywali metody plastyczne czy karty dialogowe do stworzenia historii o tym, jak wielkie szkody wyrządza plotka. Wykorzystywali również dramę, aby poprzez odgrywanie ról móc doświadczyć tego, co czuje druga osoba głównie w kontekście szerzenia nieprawdziwych informacji.
Aby realizacja tych założeń była możliwa, poprosiliśmy Rodziców o wsparcie i pomoc, stąd zaproponowaliśmy im pomysły do wykorzystania w ich domach – w kontakcie z dziećmi. Oto te zadania:

ZADANIE DLA RODZICA

  1. Nie będę namawiał dziecka do przekazywania nieprawdziwych informacji lub do kłamania.
  2. Dając przykład – zapytam „u źródła”, czyli również inne osoby, których dotyczy konfliktowa sytuacja, nie opierając się tylko na relacji jednej osoby np. tylko Państwa dziecka.

CAM01590