Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że trwa nabór uczniów do klas 1 i 4 Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej
Oxford Primary School w Bielsku-Białej. Oferujemy wysoki poziom nauczania w oparciu o
profesjonalną kadrę, opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
17.00. Realizujemy program szkoły podstawowej z poszerzonym zakresem nauki języka
angielskiego oraz drugiego języka obcego od pierwszej klasy. Wśród naszych nauczycieli są
Native Spikers z różnych stron świata. Mamy również szeroki wybór zajęć dodatkowych – od
zajęć sportowych, poprzez zajęcia artystyczne, matematyczne czy przyrodnicze. Przyjazna
atmosfera i bezpieczny pobyt dziecka, indywidualna praca z każdym uczniem oraz wsparcie
rozwoju talentów i zainteresowań dziecka – to nasze priorytety. Więcej informacji pod
numerami telefonu: (33) 821 08 51 i (33) 816 55 73 lub w sekretariacie Naszej Szkoły.
Zapraszamy!