Reforma Systemu Edukacji – ważne linki

Zgodnie z zaleceniem Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach zamieszczamy poniżej link, który odsyła do zakładki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie oświaty:

 

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

Można znaleźć w niej najważniejsze informacje dotyczące reformy.