Przyroda – klasy piąte

Uczniowie klas piątych na lekcjach przyrody poruszyli tematykę ochrony środowiska. Skupili się między innymi na zagadnieniu recyklingu. Aby w pełni go poznać oraz zrozumieć, na początku segregowali różne materiały i wkładali je do specjalnej ciężarówki. Następnie układali ścieżki powstania oraz recyklingu szkła, tworzywa sztucznego i papieru. Tematem zamykającym to zagadnienie było tworzenie własnego modelu, rzeźby z materiałów poddawanych recyklingowi, która doskonale prezentowała, na czym polega ten proces.