Projekty, w których bierze udział nasza szkoła

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School bierze udział w bardzo ciekawych projektach, których opisy znajdują się poniżej.

 

Ogólnopolski program „Irlandia w szkole” w ASP Oxford

Irlandia w szkole” to projekt edukacyjny pod patronatem Konsulatu Honorowego Irlandii, a organizowany przez Fundację Kultury Irlandzkiej z Poznania. Projekt ten ma na celu przybliżenie tradycji i kultury irlandzkiej. W jego ramach odbywają się ciekawe lekcje, konkursy oraz wydarzenia związane z Irlandią, np. obchody Dnia Świętego Patryka lub czytanie przez uczniów poezji irlandzkiego dramaturga Williama Butlera Yeatsa w rocznicę jego urodzin. Projekt „Irlandia w szkole” przybliża ten kraj naszym uczniom. Pokazuje jego piękno i odmienność, być może nawet zachęci kogoś do nauki kilku słów po irlandzku?

Międzynarodowy projekt realizowany we współpracy ze szkołą St Modwen’s Catholic Primary School z Anglii.

Projekt ten ma na celu współpracę pomiędzy uczniami obu szkół partnerskich, doskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie nowych kultur, zachęcanie do mobilności oraz otwartości, uczenie samodzielności w myśleniu i działaniu oraz współpracy z innymi, ale też promowanie regionu i kraju. W projekcie biorą udział uczniowie klas 4 – 7. Przez cały rok uczniowie piszą piękne, kolorowe listy, tworzą ciekawe prezentacje oraz nagrywają wspaniałe filmiki; kontaktują się również online, dzięki czemu mogą na żywo porozmawiać z angielskimi rówieśnikami. Istnieje również możliwość wzajemnych odwiedzin.

Oba projekty koordynuje Pani Katarzyna Rostocka-Kuś.