PODSUMOWANIE – WYSIŁEK I RADOŚĆ

W listopadzie i grudniu, w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego, królował WYSIŁEK jako wartość oraz RADOŚĆ jako emocja. Nie bez powodu czas ich omawiania i realizowanie związanych z nimi zadań przypada na okres przedświąteczny oraz tygodnie, w których wystawiane będą oceny. Nasi uczniowie mieli bardzo wiele możliwości do tego, by rozwijać swój wysiłek, zastanowić się nad swoją motywacją do podejmowanych przez siebie działań. Co więcej, tym działaniom towarzyszyła w większości radość, która miała na celu stworzenie świątecznej atmosfery w szkole.

Wprowadzenie omawianej wartości i emocji miało miejsce na wspólnym apelu, gdzie pedagog szkolny zaproponował uczniom nowy obszar do wspólnej pracy wychowawczej. W trakcie lekcji wychowawczych oraz zajęć z pedagogiem uczniowie twórczo zastanawiali się nad celem podejmowania przez nich wysiłku, motywującymi bodźcami oraz korzyściami wynikającymi z podejmowanych zadań. Efektem końcowym było stworzenie „skrzydeł wiary w siebie”, na których uczniowie umieścili sformułowania i hasła będące ich zdaniem motywacją do podejmowania wysiłku lub tym, co sami chcieliby usłyszeć. Ważnym stwierdzeniem dużej ilości dzieci jest zdanie, że chciałyby, aby ich rodzice w ten sposób się do nich zwracali – stosując tzn. nagrody niematerialne pod postacią zwrócenia im uwagi, poświęcenia czasu lub pochwał słownych.

Dzieci wzięły również udział w kolejnej odsłonie czytania bajek terapeutycznych. Starsi uczniowie czytali młodszym fragment dotyczący „Instrukcji obsługi radości”, po czym wspólnie wykonywali pracę dotyczącą tego, co ich cieszy w życiu i jak postrzegają radość. Okres przedświąteczny sprzyjał pojawieniu się w szkole wielu inicjatyw ze strony nauczycieli (andrzejki, Szkolny Turniej Mikołajkowy) oraz Samorządu Uczniowskiego (Góra Grosza czy Mikołajkowy Seans Filmowy). W te wydarzenia zaangażowana była spora grupa uczniów. Zorganizowane zostały również Dni Otwarte Szkoły, podczas których mogliśmy podziwiać talenty, wysiłek oraz zaangażowanie dzieci, które stały się przyczyną radości wśród zebranych gości, uczniów i rodziców.

20170103_135053

20161205_130214

15398802_376987202639186_135143472_o

20161205_132404

20161208_102013

20170103_135121-2

20170103_135016-2

20170103_135110

20161205_135326

20170103_135047 20170103_134714 20170103_134952-2 20170103_134403 20170103_134326

20170103_134257

20161209_120837

dzien15 dzien13

  dzien6

dzien14

15388583_376987365972503_1969578686_o

20161205_135120

dzien11