Podsumowanie kwietniowych działań

W miesiącu kwiecień realizowaliśmy zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego na temat wartości:  Altruizm – Pomoc. Uczniowie w klasach prowadzili pogadanki dotyczące różnych form pomocy i okazywania sobie życzliwości. Poprzez projekcję eksperymentów społecznych dotyczących pomagania, uwrażliwialiśmy uczniów na bezinteresowną pomoc innym i zachęcaliśmy do wyciągania pomocnej dłoni nie tylko wtedy, kiedy dostaniemy za to nagrodę. Starsi uczniowie przygotowywali się do nakręcenia filmu profilaktycznego na temat Bullyingu. Mamy nadzieję, że film ten pomoże uczniom i nauczycielom w jeszcze skuteczniejszych działaniach w obszarze szerzenia pozytywnych relacji rówieśniczych wśród uczniów, nie tylko w naszej szkole. Natomiast wszyscy uczniowie brali udział w tworzeniu prac na temat pomagania, których efekty są widoczne na drzwiach każdej z klas. To działanie miało zachęcać uczniów do różnych form pomagania, poprzez skojarzenia ze słowem „Pomagam”.

Naszą uwagę zwracaliśmy w stronę „bycia wolontariuszem” i dlatego starsi uczniowie mogą do końca maja wziąć udział w akcji „Jestem Wolontariuszem”. Mogą dobrowolnie pomagać swoim młodszym kolegom na świetlicy w odrabianiu zadań. Dlatego, pod koniec maja, uczniowie, którzy wykażą się systematycznością, cierpliwością i zaangażowaniem, zostaną wyróżnieni i docenieni na forum Szkoły za swoją dodatkową pracę. Nasza szkoła włączyła się również w ogólnopolską akcję charytatywną „Ozłacamy Kasisi” oraz „Zaczytani”. Działania związane z tymi akcjami będą prowadzone w maju i w kwietniu. Akcje na rzecz innych potrzebujących osób będziemy tak, jak w ubiegłym roku, kontynuować do ostatnich dni czerwca, dlatego zachęcamy wszystkich do włączania się w akcje Samorządu Szkolnego.

20160509_14162320160509_14165720160509_141632