Październik – życzliwość

Szacunek, czyli wartość przybliżana uczniom w zeszłym miesiącu, łączy się z wartością, jaką jest życzliwość, która stanie się tematem tego miesiąca. Celem Szkolnego Programu Wychowawczego jest między innymi, rozwijanie wzajemnych kontaktów opartych na życzliwości, otwartości i szczerości, dlatego październik będzie szczególnym miesiącem, kiedy to nasi uczniowie będą mogli pomóc w różny sposób tym, którzy potrzebują pomocy. Chcielibyśmy, aby dzieci miały świadomość tego, że nie tylko pieniądze, ale również akt dobrej woli, wysiłek lub zrezygnowanie z przyjemności dla drugiego człowieka, jest świetnym sposobem do okazania życzliwości.
Zadanie dla uczniów
W tym miesiącu uczniowie poznają różne możliwości niesienia pomocy innym i okazywania życzliwości. Poznają różne przykłady akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, w których ludzka życzliwość jest „na wagę złota”. Wezmą również udział w jednej z nich, a dokładnie w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, której celem jest napisanie optymistycznego listu do ciężko chorych dzieci. Dla tych dzieci, listy i kartki stanowią ogromne wsparcie. Bardzo często zdarza się, iż proszą rodziców o ponowne przeczytanie treści listów lub same wielokrotnie do nich wracają. Często rodzice chorych dzieci mówią, że nie spodziewali się, iż korespondencja sprawi tak dużo radości ich pociechom – więcej radości niż niejeden tradycyjny prezent. Dlatego chcielibyśmy zachęcić uczniów właśnie do takiej formy okazania życzliwości innym, nawet tym, których nie znają osobiście.
Drugim zadaniem będzie rozwijanie życzliwości wobec tych, którzy znajdują się w potrzebie materialnej, czyli niesienie realnej pomocy poprzez zbiórkę zabawek, książek, artykułów papierniczych dla dzieci przebywających w takich miejscach jak szpital, Centrum Interwencji Kryzysowej czy inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Będziemy chcieli również wspomóc, tak jak w zeszłym roku, zwierzęta przebywające w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Postawa dzielenia się z drugim człowiekiem czy inną istotą żywą, to nie tylko okazja do życzliwości, ale także do rozwijania empatii oraz umiejętności dzielenia się z potrzebującymi.
Zadanie dla Rodziców
Zachęcamy, aby Rodzice razem z dzieckiem dokonali selekcji swoich rzeczy, pod względem pomocy innym osobom. Prosimy o uwzględnienie głównie tych przedmiotów, które nie są już użytkowane lub tych, którymi chcą się podzielić z potrzebującymi. Ważne jest, aby uczyć dzieci, iż przekazywane innym rzeczy, nie powinny być zniszczone czy zepsute. W rozwijaniu postawy życzliwości nie ma miejsca na przymus, niechęć czy uprzedzenie, ale ważne jest to, aby towarzyszyły temu empatia, uczynność i dobre nastawienie w stosunku do drugiej osoby.