Nasze Klasy w Roku Szkolnym 2017/2018

KLASA 1a

Wychowawczynią klasy jest Pani Magdalena Belniak.

KLASA 1b

Wychowawczynią klasy jest Pani Iwona Micorek.

KLASA 1c

Wychowawczynią klasy jest Pani Agnieszka Zawada.

KLASA 2a

Wychowawczynią klasy jest Pani Magdalena Przemyk.

KLASA 2b

Wychowawczynią klasy jest Pani Natalia Głąb.

KLASA 3a

Wychowawczynią  klasy jest Pani Barbara Rudnik.

KLASA 4a

Wychowawczynią  klasy jest Pani Barbara Rokosz.

KLASA 4b

Wychowawczynią klasy jest Pani Martyna Manowska.

KLASA 4c

Wychowawczynią klasy jest Pani Katarzyna Jonkisz.

KLASA 5a

Wychowawczynią  klasy jest Pani Iwona Micorek.

KLASA 5b

Wychowawczynią klasy jest Pani Barbara Chowaniec.

KLASA 6a

Wychowawczynią klasy jest Pani Aleksandra Cendrowska-Kuś.

KLASA 6b

Wychowawczynią klasy jest Pani Izabela Bernacka.

KLASA 7a

Wychowawczynią  klasy jest Pani Karolina Pająk.

KLASA 7b

Wychowawczynią klasy jest Pani Dorota Honkisz.