Nasza świadomość ekologiczna znowu wzrosła!

Ministerstwo Środowiska prowadzi cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków, a następnie wykorzystuje te dane, aby programować działania w zakresie edukacji ekologicznej. To bardzo ważne! Wszyscy powinniśmy dbać o naszą planetę. Aby wzbogacić swoją wiedzę na temat ekologicznego postępowania, klasa III wzięła udział w zajęciach  poza szkołą.

Ścieżka edukacyjna powstała z inicjatywy zarządu i pracowników Zakładu Gospodarowania Odpadami, dostrzegających potrzebę edukacji na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Dzięki niej uczniowie mogli zapoznać się z działalnością tego przedsiębiorstwa, przyglądając się pracy i zadając pytania osobom, które ją wykonują lub monitorują.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie dowiedzieli się wiele na temat zasad postępowania z domowymi odpadami, usłyszeli o korzyściach wynikających z ich ponownego użycia oraz  o właściwej segregacji i recyklingu. Atrakcyjne gry pozwoliły zapamiętać jeszcze lepiej zasady segregacji śmieci!Zdjęcie0249(1)Zdjęcie0248Zdjęcie0241(1)