“Motylkiem będę”

Czy wiecie, że motyle zaraz po chrząszczach stanowią drugą pod względem liczebności grupę owadów? Dzisiaj na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Motyle należą również do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. W zależności od gatunku, żyją od kilku godzin do kilku miesięcy. A jak wygląda ich życie?
Ostatnie warsztaty Unikids “Mały przyrodnik” odpowiedziały nam na to pytanie, gdyż odbyły się pod hasłem “Motylkiem będę”. W trakcie zajęć uczniowie młodszych klas poznali cykl życiowy motyla. Aby zapamiętać poszczególne stadia rozwojowe, wykonaliśmy projekt przy użyciu makaronu o różnych kształtach. Zdobyta podczas warsztatów wiedza na długo pozostanie w pamięci uczniów.