Matematyka – klasa 7a

Na ostatniej lekcji matematyki przed feriami uczniowie klasy 7a utrwalali swoje wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych. Projektowali dla siebie nawzajem zadania do rozwiązania, umieszczali je na planszy, a następnie przygotowywali analogową wersję kodu dla Photona. Zadaniem drużyny przeciwnej było umieścić robota na polu maty w takim miejscu, aby po jego zaprogramowaniu trafił na pole z odpowiednim zadaniem. Po jego poprawnym rozwiązaniu otrzymywali punkt i procedura rozpoczynała się na nowo. To była wspaniała lekcja!