Marzec 2015

SAMODZIELNOŚĆ

Wspólnym celem nie tylko edukacyjnym, ale przede wszystkim wychowawczym nas nauczycieli i Rodziców jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że nasze dzieci są samodzielne. Jednak już teraz możemy „nie podcinać skrzydeł” dzieciom w uczeniu się samodzielności i wzięcia odpowiedzialności za małe, ale istotne sytuacje, kiedy mogą poczuć, że coś od nich zależy. Ich słowa z dzieciństwa „sam”, „chcę sama”, dawały im możliwość poznania czegoś przez doświadczenie, dawały radość z wykonania danej czynności i sprawiały, że czuły się ważne w swoich oczach i oczach rodziców, otrzymując za to słowa pochwały. Wróćmy do tych czasów oddając dzieciom trochę ich samodzielności w prostych sytuacjach tj. zrobienie kanapek do szkoły, spakowanie plecaka czy w innych czynnościach, za które otrzymają naszą uwagę i pozytywny komentarz. Wzmocnią one ich sprawczość, nawet wtedy, kiedy nie wszystko zrobią dobrze, ale jeśli obok będą mogli liczyć na nasze rady, wsparcie to uznają te sytuacje za kolejną naukę, a nie za porażkę.

Zadanie dla dziecka

Zadanie do wykonania dla dzieci z klas 1:
Dzieci muszą pokazać, że potrafią same wypełniać obowiązki szkolne. Uczniowie klas 1 podczas trwania miesiąca „samodzielności” sami pakują swoje piórniki, pomagają lub sami przygotowują drugie śniadanie do szkoły.

Zadanie do wykonania dla dzieci z klas 2-6:
Dzieci muszą udowodnić, że potrafią same wypełniać obowiązki szkolne. Uczniowie mają pamiętać o ubieraniu mundurków, odrabianiu pracy domowej oraz o przynoszeniu potrzebnych na zajęcia rzeczy. Rodzice natomiast będą musieli pozwolić swoim pociechom ponieść konsekwencje braku przygotowania np. jeżeli dziecko przypomni sobie we wtorek o godz. 21.00, że w środę rano potrzebny będzie blok techniczny, to niestety następnego dnia powinno udać się do szkoły bez potrzebnych przedmiotów i ponieść konsekwencje własnej niesamodzielności.

Zadanie dla rodzica

Rodzice dajcie dzieciom możliwość udowodnienia sobie i Wam, że w pewnym stopniu potrafią same wypełniać obowiązki szkolne np. pamiętać o ubieraniu mundurków, odrabianiu pracy domowej oraz o przynoszeniu potrzebnych na zajęcia rzeczy. Pozwólcie również swoim pociechom ponieść konsekwencje braku przygotowania, aby mogły doświadczyć większej odpowiedzialności za swoje czyny i obowiązki.