Marzec 2015 – podsumowanie

SAMODZIELNOŚĆ

W tym miesiącu uwaga dzieci i nauczycieli jest skupiona wokół SAMODZIELNOŚCI, czyli kolejnej cechy związanej z naszym Szkolnym Programem Wychowawczym. Wspólnym celem nie tylko edukacyjnym, ale przede wszystkim wychowawczym nas nauczycieli i Rodziców jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że nasze dzieci są samodzielne. Jednak już teraz możemy „nie podcinać skrzydeł” dzieciom w uczeniu się samodzielności i wzięcia odpowiedzialności za małe, ale istotne sytuacje, kiedy mogą poczuć, że coś od nich zależy. Ich słowa z dzieciństwa „sam”, „chcę sama”, dawały im możliwość poznania czegoś przez doświadczenie, dawały radość z wykonania danej czynności i sprawiały, że czuły się ważne w swoich oczach i oczach dorosłych. Dlatego stwarzanie im sytuacji do wykazania się wzmocni ich sprawczość, nawet wtedy, kiedy nie wszystko zrobią dobrze, ale jeśli obok będą mogli liczyć na nasze rady, wsparcie to uznają te sytuacje za kolejną naukę, a nie za porażkę.

Nasi uczniowie w tym miesiącu wykonywali wiele prac, które skupione były na samodzielnym wykonaniu zadania między innymi zadania plastyczne upiększające klasę i szkołę, przygotowanie rzeczy na szkolny kiermasz, wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych przez nauczycieli, samodzielne dbanie o przyniesienie pomocy szkolnych czy uczestniczenie w konkursach.

W klasach pierwszych dzieci uczyły się wiązać buty, samodzielnie dbać o zawartość piórnika, wyznaczany był również uczeń, który codziennie pomagał nauczycielowi np. w zebraniu ćwiczeń czy rozdaniu innych pomocy podczas lekcji. W drugiej i trzeciej klasie uczniowie otrzymywali zadania lub polecenia, których nie mogli zapisać – polegali na własnej pamięci i samodzielności, co powodowało zwiększenie odpowiedzialności za swoje obowiązki szkolne. Starsze klasy aktywnie pomagały w przygotowywaniach do Dnia Otwartego, brały udział w lekcjach, podczas których uczyły się samodzielnie rozwiązywać konflikty pomiędzy sobą. Natomiast klasa szósta przeszła swój pierwszy tak poważny egzamin z samodzielności, a mianowicie sprawdzian szóstoklasisty, w którym dali z siebie wszystko, aby napisać go jak najlepiej.

Nasze starania nie byłyby skuteczne gdyby nie pomoc rodziców, dlatego na początku miesiąca zachęcaliśmy ich do włączenia się w rozwijanie tej cechy w środowisku domowym. Zachęcaliśmy, aby wyznaczyli przynajmniej jedną czynność, którą ich dziecko wykonywać będzie samodzielnie przez ten miesiąc np. pamiętanie o ubieraniu mundurka, ścielenie swojego łóżka czy przygotowywanie drugiego śniadania do szkoły. Jednak rodzice najlepiej wiedzą, w których obszarach ich dziecko mogłoby popracować nad swoją samodzielnością. W takich sposób nasze oddziaływania wychowawcze w szkole i w domu będą spójne.

CAM01678 CAM01680 CAM01707

CAM01711

CAM01718

CAM01747

CAM01750

CAM01754

CAM01755

CAM01756