Maj – wielokulturowość – szacunek

 W ramach działań związanych ze Szkolnym Programem Wychowawczym, w tym miesiącu uczniowie dowiedzą się, co oznacza termin „wielokulturowość”. Celem naszych działań jest przybliżenie uczniom różnorodności kulturowej na przykładzie krajów europejskich oraz rozwijanie postawy tolerancji i szacunku. W ciągu całego miesiąca uczniowie poznawać będą ciekawostki kulturowe, wylosowanego przez klasę, państwa europejskiego. Efektem ich pracy będzie projekt widoczny na drzwiach każdej z klas, dotyczący danego kraju. Ponadto organizowany będzie Dzień Europejczyka, gdzie uczniowie swoim strojem, wyglądem klasy lekcyjnej, informacjami i innymi elementami kultury danego kraju, będą mogli podzielić się z pozostałymi uczniami.

Chcemy połączyć wartość wielokulturowości z szacunkiem. Dlatego ważne jest, aby uczniowie zwracali uwagę na to, co łączy nas z mieszkańcami innych krajów, a nie na to, co dzieli. Wielokulturowość jest szansą do poznawania, podziwiania i korzystania z dorobku innych kultur, dlatego nieocenione będzie również zaangażowanie nauczycieli anglojęzycznych w tym obszarze działań szkoły.