Listopad 2014

POKORA

W tym miesiącu naszą cechą, nad którą pracowaliśmy była pokora i skromność. Pokora w ogólnym rozumieniu oznacza właściwą ocenę samego siebie. Uczniowie w tym miesiącu mieli możliwość nauczyć się dostrzegania zarówno swoich zalet, jak i wad. W starszych klasach utworzone zostały „Listy życzliwości” – znalazły się w nich pozytywne cechy czy postawy, zalety, które każdy uczeń mógł napisać innej osobie w klasie. W tym miesiącu również zwrócono uwagę na potrzebę mówienia o swoich uczuciach i emocjach, stąd na zajęciach z pedagogiem uczniowie uczyli się jak mówić o tym, co dla nich ważne, ale tak, aby nie zranić innych słowem. Natomiast skromność postrzegana była, jako cecha skierowana na potrzebę stosownego zachowania się oraz dbania o właściwy ubiór. Zaistniała możliwość sprawdzenia tego podczas wyjścia do Teatru, gdzie uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o ubiór, jak i zachowanie.
Chcieliśmy, aby efektem tych starań, stało się wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji wśród naszych uczniów (modna, markowa odzież, gadżety, status społeczny rodziny i uzyskiwanie ocen i osiągnięć), która dotyczy również takiej postawy człowieka jak pycha i wyniosłość nad innymi.
Aby realizacja tych założeń była możliwa poprosiliśmy Rodziców o wsparcie i pomoc, stąd zaproponowaliśmy pomysły do wykorzystania w domach naszych uczniów. Zadania dla rodzica brzmiały następująco:

ZADANIE DLA RODZICA

1.       Będę dostrzegał i chwalił dziecko za pozytywną cechę i postawę, w myśl zasady „liczy się droga, a nie cel”. Przykład: pochwała za staranność w wykonywaniu zadania lub za wytrwałość, a nie za fakt zrobienia zadania.
2.       Znajdę wspólnie z dzieckiem jedną cechę lub przyzwyczajenie, które utrudniają mu naukę. Konsekwentnie będę wspierał i pomagał mojemu dziecku w osiągnięciu obranego celu.

CAM01514.jpg