Lekcja z wykorzystaniem metody projektu – klasa 2a

Klasa 2a, w związku ze Świętem Niepodległości, brała udział w zajęciach w ramach projektu interdyscyplinarnego. Podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczyli się o Polsce. Poznawali najważniejsze miasta, rzeki, góry i mapę geograficzną kraju. Wykonali również makiety Polski z masy solnej, rzeźbiąc w nich rzeki oraz nadbudowując góry. Podczas zajęć z przedmiotu Science uczniowie uczyli się o skałach oraz o formach ukształtowania terenu. Wszystkie wiadomości sprawdzali w praktyce, malując na odpowiedni kolor elementy mapy Polski, które zostały wykonane z masy solnej.

IMG_3252

IMG_3254

IMG_3257

IMG_3259

IMG_3260

IMG_3261

IMG_3262

 

 

bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty