Kwiecień: altruizm – pomoc

Ten wiosenny miesiąc rozpoczęliśmy od apelu dla uczniów, podczas którego pedagog wprowadził nową wartość: ALTRUIZM – POMOC, jako ciąg dalszy wspólnego realizowania Szkolnego Programu Wychowawczego. Poprzez projekcję eksperymentów społecznych i pogadanek, chcielibyśmy uwrażliwić uczniów na bezinteresowną pomoc innym i zachęcić do wyciągania pomocnej dłoni nie tylko wtedy, kiedy dostaniemy za to nagrodę. Ten etap wprowadzenia mają za sobą już starsi uczniowie, którzy w tym miesiącu będą pracować nad dokończeniem filmu profilaktycznego na temat Bullyingu. Mamy nadzieję, że film ten pomoże uczniom i nauczycielom w jeszcze skuteczniejszych działaniach w obszarze szerzenia pozytywnych relacji rówieśniczych wśród uczniów, nie tylko w naszej szkole.

Chcielibyśmy naszą uwagę skupić również na jednej z form pomocy innym, jaką jest wolontariat. Uczniowie spotkają się z wolontariuszem, ale sami również zastanowią się, w jakich miejscach można pomagać jako wolontariusz oraz co jest im do tego potrzebne. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w zbiórkach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski, a dodatkowo starszych uczniów zachęcać będziemy do wzięcia udziału w akcji „Jestem Wolontariuszem”. Będą oni mogli dobrowolnie pomagać swoim młodszym kolegom na świetlicy w odrabianiu zadań. Dlatego, pod koniec maja, uczniowie, którzy wykażą się systematycznością, cierpliwością i zaangażowaniem, zostaną wyróżnieni i docenieni na forum Szkoły za swoją dodatkową pracę. Pomoc jest bardzo szerokim zagadnieniem, dlatego mamy nadzieję, że również ze strony dzieci otrzymamy wiele kreatywnych pomysłów, w jaki inny sposób możemy pomagać jako szkoła.

Prosimy rodziców, aby zachęcili również swoje dzieci do włączenia się w aktywne działania szkoły i Samorządu, ale także, by sami zainicjowali sytuacje, w których mogą wspólnie zaangażować się w pomoc potrzebującym, np. w najbliższym otoczeniu albo w formie pomocy zbiórek charytatywnych.

altruizm