Kwiecień 2015

KWIECIEŃ – SZACUNEK I RYCERSKOŚĆ, HART DUCHA

W tym miesiącu zwracamy uwagę na kolejne wartości i cechy postępowania: szacunek, rycerskość i hart ducha. Szcunek już w poprzednich miesiącach pojawiał w toku naszych działań wychowawczych w związku z innymi wartościami, ale tym miesiącu chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić jego znaczenie. Do tego posłuży nam hisotria i nawiązanie do postawy rycerza i jego etosu, czyli godnego naśladowania modelu postępowania. Ważne dla nas jest to, aby dzieci wiedziały, iż bezwzględu na kogoś poglądy, zachowanie czy wiek, każdego traktujemy tak, jakbyśmy chcieli, aby nas traktowano. Nie oceniamy innych i nie dostrzegamy tylko różnic pomiędzy sobą, ale zamiast tego stramy się szukać tego, co nas łączy i wyciągać dłoń do zgody i pomocy. To wszystko wymga nie tylko naszej dobrej woli, ale również odwagi, dobrego nastawienia i pewności siebie, czyli hartu ducha. Dlatego zgodnie
z powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowy duch” nie zapomnimy również o zadbaniu o nasze ciała i ich kondycję.

NASZE DZIAŁANIA W TYM MIESIĄCU

Młodsze klasy
przeprowadzenie zajęć dotyczących rycerzy i ich zachowania, pogadanki na podstwie książek przyniesionych przez dzieci na ten temat,
stworzenie komiksu lub rysunku dotyczącego etosu rycerskiego, czyli jak warto się zachowywać,
codzienna poranna gimnastyka z nauczycielem,
uczestniczenie w Szkolnym Dniu Zdrowia

Starsze klasy
zajęcia na temat historycznego (rycerskiego) i współczesnego modelu zachowania, rozwijanie tego temtu i innych wartości na lekcjach wychowawczych i z pedagogiem szkolnym,
stworzenie „drogowskazów” dla innych uczniów, jak warto się zachowywać, które będą widoczne na korytarzach Szkoły
uczestniczenie w Szkolnym Dniu Zdrowia,
instruktaż ćwiczeń, które warto wykonywać w domu (nauczyciel wychowania fizycznego)

 

ZADANIE DLA RODZICA

Wyznaczenie codziennie minimum 5 minut na wspólną gimanstykę
z dzieckiem lub specer (najlepiej całą rodziną). W tym czasie warto porozmawiać o tym, co ważnego działo się lub będzie się dziać w danym dniu u każdej z osób. Ćwiczenia mogą pokazywać dzieci, według tego, czego uczą się w szkole.