KWIECIEŃ 2015 – PODSUMOWANIE

W kwietniu wiele razy mieliśmy możliwość przybliżyć się do kolejnej cechy nie tylko z opowiadań, ale także praktycznie. Ten miesiąc był czasem, kiedy to RYCERSKOŚĆ i HART DUCHA opanowała szkołę. W młodszych klasach nasi uczniowie rozpoczynali dzień od gimnastyki porannej, podczas zajęć tworzyli tematyczne prace, przynosili książki o rycerzach i rozmawiali o tym, co to znaczy obecnie rycerskość. Ponadto podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie mieli okazję popracować nad hartem ciała, a to wiąże się z hartem ducha – słuchali o zasadach zdrowego stylu życia i ambitnie przygotowywali się do zawodów lekkoatletycznych nawet po zajęciach szkolnych. Uczniowie uczestniczyli w Szkolnym Dniu Zdrowia, a także w konkursie „What a wonderful wordl” na temat zaskakujących miejsc, zjawisk i zwierząt na świecie. Do tych wydarzeń uczniowie przygotowywali się bardzo wytrwale i niewątpliwie musieli wykazać się hartem ducha – odwagą i odpowiedzialnością w przygotowaniu i przedstawieniu swojej pracy. Na zajęciach Character Education z pedagogiem uczniowie stworzyli „drogowskazy” z podstawowymi hasłami o czym nie wolno zapominać i jak się zachowywać nie tylko w szkole. Drogowskazy te widoczne są w każdym miejscu w szkole. Na zajęciach gościliśmy także harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHP), którzy podczas zajęć aktywizowali uczniów do włączenia się w przykładowe zajęcia harcerzy na zbiórkach (np. szukanie listów, udzielanie pierwszej pomocy, kodowanie wiadomości czy w zabawy zespołowe). Te zajęcia wzbudziły zainteresowanie dzieci, a niektóre zapowiedziały chęć przyłączenia się do harcerzy. W tym miesiącu zakończyliśmy akcję „Zaczytani”, podczas której zbieraliśmy książki dla dzieci. Zostały one przekazane do Centrum Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, gdzie zostaną przekazane dzieciom lub zasilą tamtejszą biblioteczkę właśnie dla nich.