Kultura słowa – kultura osobista

Zaczynając nowy rok szkolny, nie możemy zapomnieć o równie istotnym, jak edukacja, dbaniu o wychowanie naszych uczniów. Zatem, realizując założenia autorskiego Szkolnego Programu Wychowawczego w naszej szkole i wspomagając wychowawczą rolę rodziców, w tym miesiącu będziemy pielęgnować wartość – szacunek do siebie i innych, który widoczny jest w naszej kulturze osobistej, czyli również w kulturze słowa. To, co coraz częściej słyszymy podczas rozmów młodych ludzi i widzimy w ich zachowaniu, budzi niepokój. Dlatego chcemy, aby omawiana we wrześniu wartość i związane z nią zajęcia wychowawcze miały swoje realne odzwierciedlenie we wzorowej postawie naszych uczniów w szkole i poza nią.
W tym miesiącu nasi młodsi uczniowie po raz kolejny wezmą udział w wewnątrzklasowym konkursie na Damę i Gentelmena ich klasy. W starszych klasach omawiane szerzej będzie zagadnienie „savoir vivre” nie tylko w szkole, ale też poza nią oraz w innych krajach. Poruszane w klasach tematy związane z zasadami dobrego zachowania, będą podsumowane w Kodeksie Kulturalnego Ucznia, stworzonego przez każdą klasę.
Ponadto jako szkoła, która szczególnie dba o rozwój językowy uczniów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szacunek do języka, jakim się posługujemy na co dzień. Stąd uczniowie wezmą udział w zajęciach, których celem będzie rozmowa oraz wykonanie ilustracji przedstawiających interpretacje i znaczenie słów rzadko używanych. Działania te mają przede wszystkim na celu wzbogacenie zasobu słownictwa naszych uczniów. Prace będą stanowiły dekorację korytarza szkolnego.
Dodatkowo, tak jak w ubiegłym roku, wykonanie zostaną „drogowskazy” ilustrujące używanie magicznych słów (takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, itd.), ale wzbogacone słownictwem w różnych językach.

Chcielibyśmy, aby zadanie rodziców, jakim jest aktywny udział w życiu szkoły, miał swoje odzwierciedlenie w realizowaniu zadań Szkolnego Programu Wychowawczego, które co miesiąc będą udostępniane. Korzystając z doświadczenia ubiegłego roku szkolnego, wiemy, że te dobrowolne działania rodziców jeszcze bardziej zachęcały i motywowały ich dzieci do pracy nad swoim zachowaniem.
W tym miesiącu zachęcamy rodziców do prowadzenia rozmów z dziećmi na temat słów, które są używane coraz rzadziej z różnych względów, jednak są wskaźnikiem wysokiej kultury osobistej – kultury słowa. Potrzebne to będzie, aby w drugiej połowie miesiąca uczniowie aktywnie brali udział w przygotowanych przez nauczycieli zajęciach, dodatkowo wzbogacając je o poznane przez siebie przykłady.
Zachęcamy również do większego zwracania uwagi na to, w jaki sposób rozmawiamy między sobą, gdyż dzieci czerpią z nas przykład i naśladują nas, również to, w jaki sposób się komunikujemy.