Konsultacje nauczycieli 2019/2020

Poniżej podajemy terminy konsultacji dla rodziców w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej Oxford
Primary School w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2018/2019:

29.10.2018, godz. 16:30
10.12.2018, godz. 16:30
14.01.2019, godz. 16:30
25.03.2019, godz. 16:30
13.05.2019, godz. 16:30
03.06.2019, godz. 16:30