Kalendarz organizacji roku szkolnego

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2014/2015

Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  • I półrocze: 01.09.2014- 31.01.2015

  • II półrocze: 01.02.2015- 26.06.2015


Zimowa przerwa świąteczna – 22 – 31 grudnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe – 2 – 15 lutego 2015 r. województwo śląskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna – 2 – 7 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 1 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, zm.)

1.04.2015 dla pozostałych uczniów dzień wolny od zajęć szkolnych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

USTALENIA DODATKOWE:

  • 10.11.2014 (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (decyzją dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245)

  • 02.01 .2014(piątek)- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzją dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245)

  • 05.01.2014(poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzją dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245)

  • 30.04.2014(czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzją dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245)

  • 05. 06.2015(piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzją dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. nr 186, poz.1245)