Język polski – klasa 6b

W czasie ostatnich lekcji języka polskiego, klasa szósta miała okazję poznać rodzinę zdania pojedynczego. Jak wiadomo, nauka części zdania i ich rozpoznawanie mogą sprawić kłopoty. Mamy jednak na to sposób! Każdy z “członków” rodziny otrzymał swoją funkcję oraz kolor, co pozwoli szybciej zapamiętać najważniejsze informacje.