Język angielski – klasy szóste i pierwsze

Klasy pierwsze przed feriami brały udział w projekcie “What’s your favourite season?”. Na zdjęciach możemy podziwiać ich piękne prace.
Uczniowie klas szóstych dzielili się swoimi muzycznymi fascynacjami. Niektórzy prezentowali swój talent wokalny i instrumentalny.