“Irlandia w szkole” – kolejny etap projektu

5 kwietnia gościliśmy w Bielsku panią Justynę Mazurek-Schramm, wice-prezesa Fundacji Kultury Irlandzkiej, która nadzoruje projekt “Irlandia w Szkole”, realizowany w naszej szkole. Pani Justyna przywiozła wystawę “Celtyckie Odrodzenie”. Podczas wernisażu nasi uczniowie Weronika, Maciej i Janek recytowali wiersz Williama Yeatsa na Zamku Książąt Sułkowskich. Przygotowali się świetnie i wypadli fantastycznie!

dav”