Inscenizacja Dziadów w klasie 7

Kto z nas lubił czytać lektury i być z nich odpytywanym? 🤔😃
A gdyby tak, na podstawie lektury, zainscenizować krótkie scenki, by dzięki temu lepiej utrwalić sobie treści z niej pochodzące?

Na taki pomysł wpadli uczniowie klasy 7b, którzy przygotowali lekcję związaną z lekturą “Dziady cz.II”. 😊 Młodzież najpierw przeprowadziła inscenizacje, a następnie wcieliła się w rolę nauczyciela i przeprowadziła zajęcia z przygotowanymi wcześniej kartami pracy.

Dzięki temu ćwiczeniu z pewnością lepiej zrozumieli przesłanie lektury, utożsamiając się z sytuacjami, w jakich znajdywali się poszczególni bohaterowie